Skilmálar

Tilboð
Verðtilboð er byggt á gengi íslenskrar krónu gagnvart erlendum viðmiðunarmyntum á útgáfudegi tilboðs. Réttur er áskilinn til verðbreytinga vegna gengisbreytinga.

Verðútreikningar
Ef verðútreikningar tilboðs reynast rangir, áskilur Jóhann Ólafsson & Co. h.f. sér rétt til leiðréttingar á tilboðsverðum frá dagsetningu tilboðs þar til sölumaður hefur gengið frá sölupöntun í samráði við viðskiptavin.

Afhending
Söluverð miðast við að varan sé afgreidd af lager fyrirtækisins í Reykjavík.  Annar flutningskostnaður fellur á  viðskiptavin ef ekki hafi verið um  annað samið.

Athugasemdir vegna einstakra vörusendinga þurfa að hafa borist innan tveggja daga frá móttöku, að öðrum kosti verða þær ekki teknar til greina.

Gildistími
Gildistími tilboða er 1 mánuður frá dagsetningu þess.  Að þeim tíma loknum skal endurskoða alla liði tilboðsins og endurreikna þá.

Jóhann Ólafsson & Co. áskilur sér rétt til verðbreytinga vegna gengisbreytinga.